ราคา 0 - 100

สั่งซื้อสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลสั่งซื้อให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์
LINE ID

ที่อยู่จัดส่งสินค้า

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์

ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ (หากต้องการ)

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ

ขนาด 8.2 x 11.2 ซ.ม. ใส่รายชื่อได้ 30 ชื่อ

ขนาด 10.4 x 14.3 ซ.ม. ใส่รายชื่อได้ 40 ชื่อ

ขนาด 12.7 x 18.5 ซ.ม. ใส่รายชื่อได้ 50 ชื่อ

ขนาด 14.3 x 21.0 ซ.ม. ใส่รายชื่อได้ 70 ชื่อ

ขนาด 21.0 x 29.2 ซ.ม. ใส่รายชื่อได้ 100 ชื่อ

*** ขอขอบคุณที่สั่งซื้อหนังสือกับ Pimboon.com เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้ท่านทราบครับ ***