ราคา 0 - 100

รู้ทันกรรม แก้กรรมด้วยกรรมฐาน สมุนไพรใกล้ตัว

รหัส :
848
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
สีดำ
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00

รู้ทันกรรม แก้กรรมด้วยกรรมฐาน สมุนไพรใกล้ตัว

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • วิปัสสนากรรมฐานแก้กรรม
 • และรักษาโรค
 • นั่งกรรมฐานช่วยชีวิตแม่ขึ้นมาจากนรก
 • ลูกทำากรรมฐานให้แม่
 • พ่อ - แม่ ทำกรรมฐานให้ลูก
 • ทำากรรมฐานแก้กรรมให้ลูก
 • นั่งกรรมฐานให้พ่ อ แมเ่ ปน็ ใหญเ่ ปน็ โต
 • กรรมฐานช่วยคุณแม่ได้
 • กรรมที่ต้องใช้
 • กรรมฐานรักษาโรคมะเร็ง
 • กรรมฐานรักษาโรคหัวใจ
 • วิธีการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
 • สมุนไพรใกล้ตัวรักษาโรค
 • ชาตะไคร้, ยาอายุวัฒนะ
 • โรคไตวาย, เสียงแหบแห้ง, ตกขาว
 • โรคชัก เส้นเลือดหัวใจตีบ โรคป่วง
 • โรคกระเพาะ, เลือดกำาเดาออก
 • โรคมะเร็ง
 • โรคตับแข็ง, โรคตับอีกขนาน
 • โรคร้อนใน อาเจียน, โรคภูมิแพ้
 • โรคหอบ - หืด
 • กระเพาะปัสสาวะอักเสบ, ไข้ท้ทับับระดู
 • โรคลำาไส้เน่า เป็นยาเทวดา
 • รักษาผิวหน้าไม่ให้เหี่ยวย่น
 • ผมอ่อนสลวย, ยารักษาท้องขึ้น อืดเฟ้อ
 • ยารักษาโรคกระเพาะ
 • ยารักษาโรคอาหารท้องเดิน,ท้องเสีย
 • ยาระบาย
 • ยาถ่ายพยาธิ
 • ยารักษาไข้
 • ยารักษาหอบ - หืดืด
 • ยาขับปัสสาวะ
 • ยาแก้ช้ำใน, ยาแก้ฟกช้ำ บวมโน
 • ยาแก้ไอ ขับเสมหะ
 
 • ยาล้างแผล, ห้ามเลือด ใส่แผลสด
 • ยารักษาแผลเปื่อย เรื้อื้อรังัง
 • แผลไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก
 • ยาดับพิษตะขาบ
 • ดับพิษแมงป่อง
 • บทสวดมนต์ไหว้พระ
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ไตรสรณคมน์
 • สมาทานศีล ๕
 • ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • อธิษฐานอโหสิกรรม
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • แผ่ส่วนกุศล
 • กรวดน้ำาให้เจ้า้ากรรมนายเวร
 • ประวัติแห่งเจ้าประคุณ
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรฺรหฺมฺมรํสํสี)
 • อานิสงส์การสวดพระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถาชินบัญชร
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คำากรวดน้ำาของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คาถาเงินล้าน
 • พระคาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
 • คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)
 • คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวร
 • พระคาถาบูชาดวงพระวิญญาณเสด็จพอ่ ร. ๕
 • การบูชาเสด็จพอ่ ร.๕
 • คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ