ราคา 0 - 100

ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

รหัส :
9006
ขนาด :
10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
4 สีทั้งเล่ม
จำนวนหน้า :
80 หน้า
ความหนากระดาษ :
80 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
-
200 เล่ม ขึ้นไป :
-
300 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.50
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.50

ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

เนื้อหาประกอบด้วย
 
หมายเหตุ:
  - หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ กรณีใส่ชื่อ สั่งขั้นต่ำ 300 เล่มขึ้นไป
    ถ้าไม่ใส่ชื่อ จำนวนกี่เล่มก็ได้ครับ 
  - แบบไม่พิมพ์ชื่อ ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน / แบบพิมพ์ชื่อใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับ
 
 • อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์
 • 14 คำสอนท่านพุทธทาส
 • ทำวัตรเช้า
 • - คำบูชาพระรัตนตรัย
 • - คำกราบพระรัตนตรัย
 • - ปุพพะภาคะนะมาการ
 • - พุทธาภิภุติ
 • - ธัมมาภิภุติ
 • - สังฆาภิภุติ
 • - ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
 • - สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
 • - ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
 • ทำวัตรเย็น
 • - คำบูชาพระรัตนตรัย
 • - คำกราบพระรัตนตรัย
 • - ปุพพะภาคะนะมาการ
 
 • - พุทธานุสสะติ
 • - พุทธาภิคีติ
 • - ธัมมานุสสะติ
 • - ธัมมาภิคีติ
 • - สังฆานุสสะติ
 • - สังฆาภิคีติ
 • - อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
 • บทสวดมนต์ทั่วไป
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย 1 จบ
 • พระคาถาชินบัญชร
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • อธิษฐานอโหสิกรรม
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์