ราคา 0 - 100

อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ

รหัส :
18
ขนาด :
10.5x14.5 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
น้ำเงิน
จำนวนหน้า :
88 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.50
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.50
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.00

อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
 • เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์
 • วิธีสวดพระพุทธคุณเท่าอายุบวกด้วย ๑
 • พุทธชัยมงคลคาถา พาหุงฯ
 • ชัยปริตร มหากาฯ
 • อิติปิโสเท่าอายุ
 • วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถาชินบัญชร
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • ศาสนพิธีบางบท
 • อาราธนาศีล ๕
 • อาราธนาพระปริตร
 • บทสวดบูชาพระแม่กวนอิม
 • พระคาถาต่ออายุ
 • วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ