ราคา 0 - 100

บทสวดมนต์ อานิงส์การทอดกฐิน

รหัส :
1146
ขนาด :
10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
น้ำเงิน
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.00

บทสวดมนต์ อานิงส์การทอดกฐิน

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • อานิสงส์การทอดกฐิน
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • อาราธนาศีล ๕
 • ไตรสรณคมน์
 • คำสมาทานศีล ๕
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • คำถวายสังฆทาน
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • พุทธคุณ
 • ธรรมคุณ
 • สังฆคุณ
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุ
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • คำอธิษฐานอโหสิกรรม
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • พระคาถาชินบัญชร
 • คำถวายพระพุทธรูป
 • คำจบเงินทำบุญ
 • คำกรวดนํ้า
 • คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
 • คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
 • คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย
 • คำถวายของใส่บาตร
 • คำถวายผ้ากฐิน
 • คำถวายผ้าป่า
 • คำถวายผ้าอาบนํ้าฝน
 • คำถวายผ้าไตร
 • คำถวายหนังสือธรรมะ
 • คำถวายข้าวสาร
 • คำถวายยาพระสงฆ์
 • ข้อปฏิบัติทั่วไปในพิธีทำบุญ
 • การเตรียมการในการทำบุญ
 • อานิสงส์ของการไห้พระสวดมนต์