ราคา 0 - 100

สวดมนต์ตัดกรรม ตามวิถีชาวพุทธ-ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

รหัส :
1018
ขนาด :
10.4x14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า :
112 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00

สวดมนต์ตัดกรรม ตามวิถีชาวพุทธ-ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • สวดมนต์ตัดกรรมตามวิถีชาวพุทธ
 • สวดมนต์ตัดกรรมตามวิถีชาวพุทธคือ
 • อานิสงส์การสวดมนต์โดยรู้คำแปล
 • สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ปุพพภาคนมการ
 • พุทธาภิถุติ
 • ธัมมาภิถุติ
 • สังฆาภิถุติ
 • รตนัตตยัปปณามคาถา
 • สังเวคปริกิตตนปาฐะ
 • ปัตติทานคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า)
 • สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ปุพพภาคนมการ
 • พุทธานุสสติ
 • พุทธาภิคีติ
 • ธัมมานุสสติ
 • ธัมมาภิคีติ
 • สังฆานุสสติ
 • สังฆาภิคีติ
 • อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (กรวดนํ้าตอนเย็น)
 • ธูป ๓ ดอกหมายถึง
 • การจุดเทียน ๒ เล่ม
 
 • นมัสการ
 • คำอาราธนาศีล ๕
 • ไตรสรณคมน์
 • ศีล ๕
 • ถวายพระพระ (อิติปิ โสฯ)
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • คำอธิษฐานอโหสิกรรม
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • พระคาถาชินบัญชร
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
 • คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
 • คาถามหาลาภ
 • โพชฌงค์ ๗
 • คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
 • คาถาเงินล้าน
 • คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร