ราคา 0 - 100

ระเบียบปฏิบัติสำหรับวัดอัมพวัน

รหัส :
13
ขนาด :
12.7x18.5 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00

ระเบียบปฏิบัติสำหรับวัดอัมพวัน

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • ปุพพะภาคะนะมะการ
 • พุทธานุสสะติ
 • พุทธาภิคีติ
 • ธัมมานุสสะติ
 • ธัมมาภิคีติ
 • สังฆานุสสะติ
 • สังฆาภิคีติ
 • อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ
 • กรวดนํ้าตอนเย็น
 • อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
 • วิธีสมาทานกรรมฐาน
 • วิธีการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
 • สรุปการกำหนดต่างๆ พอสังเขป
 • วิธีปฏิบัติ
 • พิธีลากรรมฐาน
 • คำอาราธนาศีล ๕
 • กล่าวคำขอขมา
 • วันทา
 • เมตตา
 • อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
 • คำถวายทาน
 • ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
 • เคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จ
 • กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • คำอาราธนาศีล ๘
 • ไตรสรณคมน์
 • คำสมาทานศีล
 • แผ่เมตตา
 • อุทิศส่วนกุศล
 • ถวายข้าวพระพุทธ
 • ลาข้าวพระพุทธ
 • พิจารณาอาหาร
 • บทสวดให้พร
 • บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • ปุพพะภาคะนะมะการ
 • พุทธาภิถุติ