ราคา 0 - 100

ยอดพระกัณฑ์แปล

รหัส :
111
ขนาด :
10.4x14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
น้ำเงิน
จำนวนหน้า :
128 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00

ยอดพระกัณฑ์แปล

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
 • ชาวคริสต์กับพระพุทธคุณ
 • เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์
 • วิธีสวด
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • ไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุ
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • ชัยมงคลคาถา(แปล)
 • วิธีสวดคาถาชินบัญชร
 • ยอดพระกัณไตรปิฎก
 • ศาสนพิธีบางบท
 • อาราธนาศีล ๕
 • อาราธนาพระปริตร
 • คำถวายผ้ากฐิน
 • คำถวายผ้าป่า
 • คำถวายสังฆทาน
 • ชุมนุมเทวดา
 • คาถาบูชาพระคุณพ่อ-แม่
 • คาถาเงินล้าน
 • คาถามหาลาภ
 • คาถาบูชาพระปิยมหาราช
 • คาถาค้าขายดี
 • คาถาบูชาเงิน
 
 • คาถาพระแม่กวนอิม
 • คาถาบูชาสมเด็จพระพี่นางเธอสุพรรณกัลยา
 • คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • คาถาบูชาสมเด็จพระเอกาทศรถ
 • คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช
 • คาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
 • คาถามหาพิทักษ์
 • กะระณียะเมตตะสุตัง
 • คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 • คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
 • คำบูชาพระแม่ธรณี
 • คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
 • คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม
 • คาถาบูชาพระพุทธชินราช
 • คาถาบูชาดวงชะตา
 • คาถาหลวงปู่โอภาสี
 • คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
 • อุณหิสสะวิชะยะคาถา
 • คำอาราธนาพระสีวลี
 • บทสวดบูชาพระพิฆเนศ
 • คาถาบูชาพระกัจจายนะมหาเถระ
 • คาถาหลวงปู่สุข
 • คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด)
 • คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
 • คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
 • คาถาเมตตามหานิยม
 • คาถาใช้ภาวนาเวลาขับรถ
 • คาถาบูชาหลวงพ่อวัดปากน้ำ
 • คาถามหาอำนาจ
 • คาถาเสริมทรัพย์
 • คาถาเรียกเงิน
 • คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ