ราคา 0 - 100

พระคาถา

รหัส :
1158
ขนาด :
12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
32 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00

พระคาถา

เนื้อหาประกอบด้วย

 

  • คาถาเงินล้าน
  • คำอธิบาย
  • คาถาเงินล้านแก้กฎแห่งกรรม
  • คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์
  • หลักการปฏิบัติ
  • อาการและอานิสงส์ของสมาธิ
  • สมาธิ
  • เรื่อง.. คาถาวิระทะโย
  • เมื่อสวดพระคาถาเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวดังนี้
  • คำอุทิศ