ราคา 0 - 100

พระคาถามหามงคล

รหัส :
1151
ขนาด :
14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.50
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00

พระคาถามหามงคล

เนื้อหาประกอบด้วย
 • คำไหว้พระ
 • คำไหว้เทพ
 • ชุมนุมเทวดา
 • คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดา และขอพรพระ
 • วิธีสวด
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย ๑๐ นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ไตรสรณคมน์ ๑๐ สมาทานศีล ๕
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โส) ๑๑ พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ) ๑๕ อิติปิโส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง ๑๖ อธิษฐานอโหสิกรรม
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • แผ่ส่วนกุศล
 • บทกรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • พระคาถาชินบัญชร ๒๐ พิธีไหว้พระและ สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ๒๓ คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น ๓๔ พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ
 • คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 • คาถาบูชาพระพุทธชินราช ๓๕ คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
 • พระคาถาหลวงพ่อโสธร ๓๖ พระคาถาหลวงพ่อบ้านแหลม
 • พระคาถาของหลวงพ่อปาน ๓๗ พระคาถาหลวงพ่อสด วัดปากนํ้า
 • พระคาถาหลวงปู่โอภาสี ๓๘ พระคาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)
 • คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก ๓๙ คำอาราธนาพระสีวลี
 • คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ ๓๙ พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์
 • พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ ๔๑ พระคาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า
 • พระคาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ ๔๓ คาถามงกุฎพระเจ้า
 • คาถาเสริมสร้างทางสวรรค์-นิพพาน ๔๓ พระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ
 • คาถาเสกนํ้าล้างหน้าประจำวัน ๔๔ คาถาขัดธชัคสูตร
 • คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ ๔๕ คาถาทำนํ้ามนต์ขายของดี
 • คาถาพญายม ๔๖ คาถาผูกใจ
 • คาถาเงินล้าน ๔๗ คาถาบูชาเงิน
 
 • คาถามหาลาภ ๔๘ คาถามหาพิทักษ์
 • คาถามหาอำนาจ (หลวงพ่อปาน)
 • คาถาอิทธิฤทธิ์ (หลวงพ่อปาน) ๔๙ คาถาเมตตามหานิยม
 • พระคาถาเรียกความจำ
 • คาถาค้าขายดี (ของเก่า) ๕๑ พระคาถาพญาไก่เถื่อน
 • คาถาป้องกันถูกคุณ ๕๒ คาถาป้องกันภัย
 • คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ ๕๓ คาถาอาราธนาพระเครื่อง
 • คาถาท่านพ่อลี ๕๓ คาถาบูชาพระพรหม
 • คาถาท้าวเวสสุวัณ ๕๔ คาถาขอบารมีเจ้าแม่กวนอิม
 • คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.๕ ๕๕ พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าหลวง
 • คาถาบูชากรมหลวงชุมพร ๕๗ คาถาบูชาพระเจ้าตากสิน
 • คาถาบูชาพระแม่อุมา
 • คาถาบูชาพระพิฆเนศวร ๕๘ คาถาบูชาพระปู่ฤาษี
 • คำชี้แจงสวด
 • บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม
 • อานิสงส์ของการสวดมนต์
 • ทำวัตรเช้า
 • ๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
 • ๒. คำกราบพระรัตนตรัย
 • ๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
 • ๔. พุทธาภิถุติ
 • ๕. ธัมมาภิถุติ
 • ๖. สังฆาภิถุติ
 • ๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
 • ๘. สังเวคะปริกิตตะนะปาฐะ
 • ๙. ปัตติทานคาถา กรวดนํ้าตอนเช้า
 • ทำวัตรเย็น
 • ๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
 • ๒. คำกราบพระรัตนตรัย
 • ๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
 • ๔. พุทธานุสสติ
 • ๕. พุทธาภิคีติ
 • ๖. ธัมมานุสสติ
 • ๗. ธัมมาภิคิติ
 • ๘. สังฆานุสสติ
 • ๙. สังฆาภิคีติ
 • ๑๐. อุททิสสะนาธิฏฐานคาถา กรวดนํ้าตอนเย็น