ราคา 0 - 100

บุญพิธี

รหัส :
1174
ขนาด :
10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
น้ำเงิน
จำนวนหน้า :
144 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00

บุญพิธี

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • ทำวัตรเช้า
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • ปุพพภาคนมการ
 • ๑. พุทธาภิถุติ
 • ๒. ธัมมาภิถุติ
 • ๓. สังฆาภิถุติ
 • ๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
 • ๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
 • กรวดน้ำตอนเช้า
 • ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำยาเทวะตา)
 • ทำวัตรเย็น
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • ปุพพภาคนมการ
 • ๑. พุทธานุสสติ
 • ๒. พุทธาภิคีติ
 • ๓. ธัมมานุสสติ
 • ๔. ธัมมาภิคีติ
 • ๕. สังฆานุสสติ
 • ๖. สังฆาภิคีติ
 • อะภิณหะปัจจะเวกขณะ
 • กรวดน้ำตอนเย็น
 • อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • ไตรสรณคมน์
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • ชัยมงคลคาถา หรือถวายพรพระ
 • พระคาถาชินบัญชร
 • กะระณียะเมตตะสุตัง
 • แผ่เมตตาใหญ่อย่างย่อ
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • แผ่ส่วนกุศล
 • คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
 • รักลูก ลูกรัก
 • ชุมนุมเทวดา + คำแปล
 • คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช + คำแปล
 • คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
 • คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 • คาถาคำบูชาพระพุทธชินราช
 • คาถาค้าขายดี (ของเก่า)
 • คาถาบูชาดวงชะตา (เสริมดวงชะตา)
 • คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
 • พระคาถาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
 • คาถามหาอำนาจ (หลวงพ่อปาน)
 
 • คาถาเรียกเงิน
 • คาถาล้างกรรม
 • พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ
 • คาถาบูชาพระปิยะมหาราช
 • คาถาเมตตามหานิยม
 • คาถาใช้ภาวนาเวลาขับรถ + แปล
 • คาถาบูชาพระพุทธสิงหิงค์
 • คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม
 • คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
 • คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
 • คาถามหาพิทักษ์
 • คาถาเงินล้าน
 • บทสวดของครูบาชุ่ม
 • คาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
 • บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม
 • คาถาบูชาพระพรหม
 • คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
 • อุณหิสสะวิชะยะคาถา
 • กรวดน้ำ
 • การทำบุญ
 • - ทำบุญวันเกิด
 • - ทำบุญอายุ
 • - ทำบุญบ้าน
 • - กิจเบื้องต้น
 • - การจัดอาสนะ
 • - เครื่องสักการบูชา
 • - การโยงสายสิญจน์
 • - การนิมนต์พระ
 • - หน้าที่เจ้าภาพ
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำอาราธนาธรรม
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • คำถวายสังฆทาน (สามัญ) + คำแปล
 • คำกล่าวถวายสังฆทาน (แบบใหม่) + คำแปล
 • คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) + คำแปล
 • คำถวายผ้าป่า + คำแปล
 • คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา + คำแปล
 • คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป + คำแปล
 • คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
 • คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
 • คำบูชาพระภูมิ
 • วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ