ราคา 0 - 100

บทสวดมนต์

รหัส :
1164
ขนาด :
10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
น้ำเงิน
จำนวนหน้า :
120 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00

บทสวดมนต์

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • คติธรรมคำสอน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
 • บูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระรัตนตรัย, ขอขมาพระรัตนตรัย
 • ไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุ
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • คำอธิษฐานอโหสิกรรม
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • วิธีสวด พระคาถาชินบัญชร
 • คาถาชินบัญชร (ย่อ)
 • พระคาถาชินบัญชร
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
 • คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คำกรวดนํ้าอย่างย่อ
 • บทกรวดนํ้า
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • กรณียเมตตสูตร (บทเมตตัญจะ)
 • บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง, กะระณียะเมตตะสุตตัง
 • คาถาแผ่เมตตา (กรณียเมตตาสูตร) แบบย่อ
 • คำขอขมาและอธิษฐานจิต
 • คาถาเงินล้าน
 • คาถามหาลาภ, คาถาบูชาพระปิยะมหาราช
 • คาถาค้าขายดี (ของเก่า), คาถาเมตตามหานิยม
 • คาถาใช้ภาวนาเวลาขับรถ
 
 • คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 • คำอาราธนาพระสีวลี
 • คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์โต
 • คาถาบูชาหลวงพ่อวัดปากนํ้า
 • คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบนํ้าทะเลจืด)
 • คาถาหลวงปู่มั่น
 • พระคาถาที่พญานกยูงทองได้สวดท่องทุกเช้าและคํ่า
 • คาถามหาอำนาจของหลวงพ่อปาน
 • คาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อปาน
 • คำกรวดนํ้า
 • คำปรารถนามาถึงซึ่งนิพพานทั้งหญิงและชาย
 • คาถาหลวงปู่สรวง
 • บทสวดบูชาพระอุปคุต
 • บทสวดสักกัตวา
 • บทสวดมหาจักรพรรดิ
 • คาถาเจริญคุณ
 • คาถายันทุน
 • คาถาท้าวเวสสุวรรณ
 • คาถาบูชาเหล็กไหล
 • วิธีบูชาองค์พญาครุฑอย่างถูกต้อง
 • คาถาบูชาพญานาค
 • บทสวดเทพเจ้ากวนอู
 • คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
 • บทสวดมนต์ง่ายๆ สำหรับบูชาพระพิฆเนศ