ราคา 0 - 100

บทสวดมนต์สำหรับคุณหนู

รหัส :
5
ขนาด :
14.3 x 18.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
4 สี
จำนวนหน้า :
28 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
25.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
21.50
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.00

บทสวดมนต์สำหรับคุณหนู

เนื้อหาประกอบด้วย

 

  • บูชาพระรัตนตรัย
  • กราบพระรัตนตรัย
  • นมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม)
  • สวดพุทธัง ธัมมัง สังฆัง
  • สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
  • สวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
  • สวดชัยปริตร (มหากาฯ)
  • สวดพุทธคุณ อย่างเดียวเท่าอายุ บวก ๑ เช่น อายุ ๑๐ ปี ให้สวด ๑๑ จบ อายุ ๑๔ ปี ให้สวด ๑๕ จบ เป็นต้น
  • แผ่เมตตา
  • อุทิศส่วนกุศล