ราคา 0 - 100

บทสวดมนต์ มหาเมตตาครอบจักรวาล

รหัส :
165
ขนาด :
18.5 x 26.0 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
สีดำ
จำนวนหน้า :
48 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.50
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.00

บทสวดมนต์ มหาเมตตาครอบจักรวาล

เนื้อหาประกอบด้วย

 

  • คำนำและที่มาของเรื่อง
  • คำอนุโมทนา
  • พิกุลเทพสถิต
  • พุทธกิจ ๕ ประการ
  • เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา
  • คำแปล ขอความนอบน้อม จงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นฯ
  • กะระณียะเมตตะสุตตัง
  • คำแปลกรณียเมตตสูตร
  • คติธรรม คำสอน