ราคา 0 - 100

บทสวดมนต์ มหามงคลคาถา (สวดมนต์ข้ามปี วัดอัมพวัน)

รหัส :
1222
ขนาด :
14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00

บทสวดมนต์ มหามงคลคาถา (สวดมนต์ข้ามปี วัดอัมพวัน)

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • คำอาราธนาศีล ๕
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ไตรสรณคมน์
 • คำสมาทานศีล ๕
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • ชุมนุมเทวดา
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ไตรสรณคมน์
 • นะมะการะสิทธิคาถา
 • สัมพุทเธ
 • นะโมการะอัฏฐะกะ
 • บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
 • ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
 • มังคะละสุตตัง
 • ระตะนะสุตตัง
 • กะระณียะเมตตะสุตตัง
 • ขันธะปะริตตะคาถา
 • วัฏฏะกะปะริตตัง
 • อาฏานาฏิยะปะริตตัง
 
 • อังคุลิมาละปะริตตัง
 • โพชฌังคะปะริตตัง
 • อะภะยะปะริตตัง
 • อาฏานาฏิยะปะริตตัง
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 • บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล
 • เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา
 • พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
 • มหาการุณิโก
 • คาถามงคลจักรวาลทั้ง ๘ ทิศ
 • คาถาโพธิบาท
 • บารมี ๓๐ ทัศ
 • ฉัททันตะปะริตตัง
 • โมรปริตร
 • คาถาที่หลวงพ่อจรัญ เมตตามอบให้ลูกศิษย์ในวาระต่างๆ
 • พระคาถา อิติปิโส รัตนมาลา
 • การชำระหนี้สงฆ์, พิธีกรรมชำระหนี้สงฆ์
 • คำถวายสังฆทาน, คำถวายทานต่างๆ
 • บทสวดมนต์ที่ใช้สวดประจำวัด
 • พระธรรมคำสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย์
 • (หลวงพ่อจรัญ ฐฺิตธมฺโม)