ราคา 0 - 100

บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา

รหัส :
209
ขนาด :
10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า :
128 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00

บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • อาราธนาพระปริตร
 • อัญเชิญชุมนุมเทวดา
 • นมัสการพระรัตนตรัย
 • ไตรสรณคมน์
 • นะมะการะสิทธิคาถา
 • นะโมการะอัฏฐะกะ
 • บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
 • ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
 • มังคะละสุตตัง
 • ระตะนะสุตตัง
 • กะระณียะเมตตะสุตตัง
 • วัฏฏะกะปะริตตัง
 • ขันธะปะริตตะคาถา, พุทธคุณ
 • ธรรมคุณ, สังฆคุณ
 • อาฏานาฏิยะปะริตตัง (เจ็ดตำนาน)
 • อังคุลิมาละปะริตตัง
 • โพชฌังคะปะริตตัง
 • อะภะยะปะริตตัง
 • อาฏานาฏิยะปะริตตัง (สิบสองตำนาน)
 • มหาการุณิโก นาโถ
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 
 • เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
 • ชะยะปะริตตัง
 • อาฏานาฏิยะปะริตตัง
 • (สิบสองตำนานแบบย่อ)
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระรัตนตรัย
 • ไตรสรณคมน์
 • พระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • มหาการุณิโก
 • อิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่ง
 • พระคาถาชินบัญชร
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • คำอธิษฐานอโหสิกรรม
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • คำกรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศล
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • พิกุลเทพสถิต
 • อัญเชิญชุมนุมเทวดา
 • เมตตาพรหมะวิหารภาวนา (แบบย่อ)