ราคา 0 - 100

ทำวัตรเช้า - เย็น

รหัส :
374
ขนาด :
10.4x14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า :
88 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.00

ทำวัตรเช้า - เย็น

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • ทำวัตรเช้า
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • คำกราบพระ
 • ปุพพภาคนมการ
 • พุทธาภิถุติ
 • ธัมมาภิถุติ
 • สังฆาภิถุติ
 • ระตะนัตตะยัปปะณามะคะถา
 • สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
 • ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า)
 • ทำวัตรเย็น
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • คำกราบพระ
 • ปุพพภาคนมการ
 • พุทธานุสสะติ
 • พุทธาภิคีติ
 • ธัมมานุสสะติ
 • ธัมมาภิคีติ
 • สังฆานุสสะติ
 • สังฆาภิคีติ
 • อุทิสสะนาธิฏฐานะคาถา
 • คำอาราธนาและคำถวายต่างๆ
 • คำบูชาพระรัตนตรัย, คำกราบพระรัตนตรัย
 • คำอาราธนาศีล ๕, คำอาราธนาศีล ๘
 • คำสมาทานศีล
 • ศีล ๕
 • ศีล ๘
 • คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระพุทธ
 • คำถวายผ้ากฐิน, คำถวายผ้าป่า
 • คำถวายผ้าอาบนํ้าฝัน (วัสสิกสาฎก)
 • คำถวายสังฆทาน, คำถวายหนังสือธรรมะ
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง, แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • คำอธิษฐานอโหสิกรรม
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • คำอธิษบานเวลาทำบุญ
 • คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
 
 • คำกรวดนํ้า
 • คาถาเงินล้าน
 • พระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ
 • พระคาถาชินบัญชร ฉบับไทย
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โศ ๘ ทิศ
 • อิติปิ โส เท่าอายุ, พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
 • บูชาดวงประจำวันเกิด
 • คำภาวนาเวลารดนํ้าศพ
 • คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
 • คาถาบูชาท่านท้าวสักกะ มหาพรหมเทวาธิราช
 • คาถาบูชา มหาเทพตรีมูรติ
 • คาถาบูชา พระศิวะมหาเทพ (พระอิศวร)
 • คาถาบูชา พระแม่เปรพตรี ศรีมหาอุมาเทวี
 • คำกล่าวถวายเครื่องบูชาพระแม่เปรพตรีฯ, พระศิวะมหาเทพ
 • คำบูชาองค์พระพิฆเนศวร, คำขอพระองค์พระพิฆเนศวร
 • สวดสรรเสริญองค์พระพิฆเนศวร
 • คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
 • ถวายผลไม้บูชาพระพิฆเนศวร, คาถาบูชา พระขันธกุมาร
 • คาถาบูชา พระนารายณ์
 • บทสวดบูชาองค์พระแม่ลักษมี
 • คาถาบูชาพระแม่ลักษมี (อีกแบบ)
 • คาถาบูชาพระพรหม
 • คาถาบูชาพระแม่สรัสวตี
 • คาถาพระแม่ธรณี, คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
 • บูชาพระราหู
 • อาหารของดำ ๘ อย่าง
 • คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู
 • คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • คาถาบูชาพระปิยะมหาราช
 • กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์