ราคา 0 - 100

ทำบุญแก้กรรม ชีวิตเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย

รหัส :
157
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
112 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.50
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00

ทำบุญแก้กรรม ชีวิตเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
 • วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น
 • วิธีการแก้กรรมเรื่องต่างๆ
 • ทำแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
 • การทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์แบบเฉพาะกิจ
 • คำสารภาพบาป
 • คนทำร้ายผู้อื่นให้ตายหรือพิการ
 • วิธีการแก้กรรมหรือตัดกรรมของทุกชาติทุกภพ
 • การทำบุญสะเดาะเคราะห์
 • แก้กรรมด้วยบุญ แก้บนที่จำไม่ได้
 • ลืมแก้บน จำไม่ได้ ทำอย่างไร
 • วิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญรับอายุ
 • การใช้บุญที่ถูกต้องถึงจะได้ผล
 • วิธีอธิษฐานจิต ผู้ที่มีบุตรเกเรและคู่ครองไม่ดี
 • วิธีอธิษฐานจิตสำหรับร้านค้าขาย
 • วิธีอธิษฐานจิตสำหรับผู้เจ็บป่วย
 • วิธีอธิษฐานจิตสำหรับผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์
 • คาถาบริกรรมและปฏิบัติเพืิ่อปลดหนี้ ต่อเจ้ากรรมนายเวร ตั้งแต่อดีตชาติ
 • วิธีแก้กรรม (สะเดาะเคราะห์)
 • บุญกุศล คือ อริยทรัพย์
 • ฆ่าชีวิตทำลายดวงดี
 • การสะเดาะเคราะห์ด้วยตนเอง
 • คำกรวดนํ้าในการสะเดาะเคราะห์
 • การทำบุญโดยปล่อยสัตว์ต่างๆ
 • มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
 • ทุกคนต้องระวัง ๔ จอมมาร
 • ทะเลทุกข์
 
 • ดวงชะตา
 • กรรมกำหนด
 • รวยหรือจน อยู่ที่ตน
 • บุญที่แท้
 • ทำบุญอย่างมีความหมาย
 • ทำบุญด้วยการสร้างสรรค์ชุมชน
 • บุญ ๑๐ วิธี
 • บุญและความมุ่งหมายแห่งบุญ ๓ ระดับ
 • การตรวจสอบผลแห่งบุญ
 • วิธีสวด, บูชาพระรัตนตรัย, กราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย, ชุมนุมเทวดา
 • นมัสการพระพุทธเจ้า, ไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง, อธิษฐานอโหสิกรรม
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์, แผ่ส่วนกุศล
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • อานิสงส์การสวดพระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
 • คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
 • บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด
 • คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน