ราคา 0 - 100

คู่มือสวดมนต์ (แปล) คำถวายทานต่าง

รหัส :
611
ขนาด :
10.4x14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
น้ำเงิน
จำนวนหน้า :
72 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.50
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
6.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
6.00

คู่มือสวดมนต์ (แปล) คำถวายทานต่าง

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • อนุโมทนา
 • อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
 • เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว
 • วิธีสวด, บูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย, ขอขมาพระรัตนตรัย
 • นมัสการ, ไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) แปล
 • ชัยปริตร (มหากาฯ) แปล
 • อิติปิ โส เท่าอายุบวก ๑
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • คำถวายกุศลแด่หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
 • คำถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • กะระณียะเมตตะสุตตัง (แปล)
 • พระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถาชินบัญชร (แปล)
 • ศาสนพิธีบางบท
 • อาราธนาศีล ๕
 • อาราธนาพระปริตร
 • คำถวายกฐิน
 • คำถวายผ้าป่า
 • คำถวายสังฆทาน