ราคา 0 - 100

อานุภาพพระกรรมฐาน ยุติผลกรรมในอดีตชาติ-ปัจจุบันชาติ

รหัส :
1127
ขนาด :
14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
น้ำตาล - ส้ม
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
25.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
28.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
27.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
27.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
27.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
26.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
25.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
24.50
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
21.00

อานุภาพพระกรรมฐาน ยุติผลกรรมในอดีตชาติ-ปัจจุบันชาติ

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • อานุภาพพระกรรมฐาน    
 • ชีวิตใหม่หลังการปฏิบัติธรรม    
 • วิปัสสนากรรมฐานกับการเยือนอีกครั้งของมะเร็งร้าย    
 • ศัลยกรรม กรรมฐาน    
 • บารมีหลวงพ่อและพระกรรมฐานศักดิ์สิทธิ์จริง    
 • วิปัสสนากรรมฐาน    
 •   ๑. วิปัสสนากรรมฐาน กล่าวทั่วไป    
 •   ๒. การละปลิโพธ    
 •   ๓. ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน   
 •   ๔. หลักพระพุทธศาสนา    
 •   ๕. วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน    
 •   ๖. สติปัฏฐาน ๔    
 • ความรู้ทั่วไปจากพระไตรปิฎก    
 •   ๑. เกาะชายสังฆาฏิพระพุทธเจ้า ยังไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้    
 •   ๒. สกุลที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่    
 •   ๓. ผู้ตกนรก    
 •   ๔. ฤกษ์งามยามดี    
 •   ๕. การค้าขาย ๕ อย่างที่อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรทำ    
 •   ๖. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐    
 •   ๗. บุญ และบาป    
 •   ๘. ลักษณะของบุญ    
 •   ๙. ลักษณะของบาป    
 •   ๑๐. สวรรค์ นรก อยู่ที่ไหน    
 •   ๑๑. ลำดับการบำเพ็ญบุญกุศลมากน้อยต่างกัน    
 • บทสวดมนต์    
 • บทสวดมนต์ไหว้พระ    
 • บูชาพระรัตนตรัย    
 • กราบพระรัตนตรัย    
 • ขอขมาพระรัตนตรัย    
 • นมัสการพระพุทธเจ้า   
 • ไตรสรณคมน์    ๗๓
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)    
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)    
 • ชัยปริตร (มหากา ฯ)    
 • อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ    
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง    
 • อธิษฐานอโหสิกรรม    
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์    
 • แผ่ส่วนกุศล    
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร    
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร    
 • พระคาถาชินบัญชร    
 • กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)    
 • คาถาบูชาพระแม่ธรณี