ราคา 0 - 100

แก่นแท้แห่งการสวดมนต์ สวดมนต์ให้เงินงอก สวดมนต์จะทำให้ค้าขายดี

รหัส :
871
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
สีดำ
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.50
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.50

แก่นแท้แห่งการสวดมนต์ สวดมนต์ให้เงินงอก สวดมนต์จะทำให้ค้าขายดี

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • ๑.ความรู้ทั่วไป
 • เทวดาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
 • เทวดากับการสวดมนต์
 • คนมีเทวดารักษาไหม
 • การทำบุญทำความดี ไม่จำเป็นต้องเอาสตางค์ไปทำบุญ
 • เมตตาจิตให้ความสุขแก่ส่วนรวม
 • ๒.ความหมายของการสวดมนต์ และ การภาวนา
 • นะโมคืออะไร
 • นะอยู่หัว สามตัวอย่าละ
 • ตั้ง นะโม เพื่ออะไร
 • สวดมนต์เป็นภาวนาได้อย่างไร
 • ๓.ประวัติศาสตร์ และ ประวัติของบทสวดมนต์
 • ที่มาของบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา
 • เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว
 • คัมภีร์ใบลานทองคำจารึกบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา
 • พระนเรศวรยกทัพได้ทรงนำคัมภีร์ชัยมงคลคาถาไปด้วย
 • ๔.ความรู้เรื่องการสวดมนต์ และ อานิสงส์
 • สวดมนต์ให้เงินงอก
 • สวดมนต์ด้วยศรัทธา ปัญญาเกิด
 • สวดมนต์ทำกรรมฐานแล้วเกิดปัญญาสอนลูก
 • สวดมนต์เกินอายุจะได้กำไรชีวิต
 • สวดมนต์ภาวนาจะว่านอนสอนง่าย ไม่ทำลายน้ำใจพ่อแม่
 • อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
 • สวดมนต์แผ่เมตตา สัตว์-คน ไม่เบียดเบียนกัน
 • พุทธคุณกับชาวคริสต์
 • ถ้าเด็กมีศรัทธาสวดพาหุงมหากาฯ สอบได้ที่หนึ่งเลย
 • เด็กสวดมนต์พาหุงมหากาฯ ไม่เคยสอบตก
 • สวดมนต์มีลูกหลานเป็นดอกเตอร์หมด
 • จะค้าขาย จะสอบ เอาบทสวดมนต์นี้ไปสวด
 • ปัญญาทำให้เกิดเงินได้
 • สวดมนต์จะทำให้ค้าขายดี
 • สวดมนต์เจริญภาวนาหายจากโรคได้
 • สวดพุทธคุณหายจากโรคอัมพาต
 • (นายพัด แสงจันทร์)
 • สวดมนต์โรคมะเร็งหาย
 • สวดมนต์ทำสมาธิหายจากอัมพฤกษ์ได้
 • สวดมนต์แต่งเพลงไปด้วย
 • ขับรถสวดคาถาบทใด
 • คาถาหลวงพ่อโต
 • ทำไมหลวงพ่อให้อุบาสกอุบาสิกาสวดพาหุงฯ
 
 • ๕.เรื่องของสติ และ จิต
 • มีสติตัวเดียวทำอะไรได้ทั้งหมด
 • สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อความขลังใช่หรือไม่
 • คาถามหานิยม
 • คาถาคือสวดให้มีสติ ผีไม่หลอก
 • คาถามหาเมตตาจากหลวงพ่อเดิม
 • วิชาคชศาสตร์
 • ผีเข้าเจ้าสิง คนประเภทใด
 • สวดภาณยักษ์ ร่างทรง
 • คนประเภทใด ผีไม่เข้าเจ้าไม่สิง
 • สวดมนต์ทำกรรมฐานจะไล่ผีสิงอยู่ในใจ
 • เพี้ยงดี เพี้ยงดี
 • คาถาเรียกข้าวสาร เรียกมะพร้าว (หลวงพ่อสด)
 • ลมหายใจ ปัสสาสะ อัสสาสะ คืออะไร
 • การเจริญพระกรรมฐาน ทำให้พลังสูง
 • คาบลม
 • คาถาหุงน้ำมันมนต์
 • คาถาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อ
 • คาถาสะเดาะลูกกุญแจ
 • ๖.ข้อควรรู้ ข้อแนะนำ ข้อควรปฏิบัติ และ ข้อห้าม
 • สวดมนต์ไหว้พระ น้อมจิตเข้ามาหาตน
 • สวดมนต์ต้องมีศรัทธา มีความเชื่อความเลื่อมใส
 • สวดมนต์ให้คล่องปากแล้วจะคล่องใจ
 • เป็นเด็กต้องหัดสวดมนต์ไหว้พระ
 • ทำไมต้องสวดอิติปิโส เท่าอายุเกิน ๑
 • เมตตาต้องไม่เจือด้วยกิเลส
 • ปวดเป็นเวทนา ทำให้เลือดลมดี
 • สวดมนต์ทำความดีแล้วต้องอุทิศส่วนกุศล
 • เจริญกุศลภาวนาในวันเกิด
 • วันเกิดถ้าสวดมนต์ ทำกรรมฐาน อายุจะยืน
 • โลกวิกฤต รวมพลังกันสวดมนต์ไหว้พระ
 • สวดมนต์ภาวนา เจริญกรรมฐาน เตรียมตัวก่อนตาย
 • คนกุศลไม่พอ กุศลไม่มี แผ่เมตตาช่วยไม่ได้
 • ถ้าผีเข้าจริง อย่าไปไล่ผี
 • คนอยากสวดพุทธคุณยังไม่รู้เบื้องต้น หลวงพ่อ แนะนำอย่างไร
 • ๗.การอธิษฐานจิต อโหสิกรรม การแผ่เมตตา และ การอุทิศส่วนกุศล
 • สวดมนต์เป็นนิจก็คืออธิษฐานจิต
 • การอธิษฐานจิต
 • อธิษฐานจิตต่างจากการขอ
 • การอโหสิกรรม