ราคา 0 - 100

เลี้ยงกาย เลี้ยงใจพ่อแม่

รหัส :
180
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
สีดำ
จำนวนหน้า :
80 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
20.50
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00

เลี้ยงกาย เลี้ยงใจพ่อแม่

เนื้อหาประกอบด้วย
 • ๑. พุทธวจนะ
 • ๒. ความรู้ทั่วไป
 • พ่อแม่อยู่ในตัวเราทุกคน
 • อิสรเสรีของลูกคืออะไร
 • รู้นํ้าใจแม่นํ้าใจพ่อ
 • คุณพ่อคุณแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะเหตุใด
 • พ่อแม่เป็นพระอรหันต์
 • ลูกไม่ต้องไปตามหาพระอรหันต์ที่ไหน
 • หนี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย แต่ละชาติใช้หมดหรือไม่
 • ลูกสะสมหนี้ (บุญคุณ)
 • อภิชาตบุตร
 • คนใช้หนี้ตัวเองคือ?
 • เสียงแม่เสียงพ่อเหมือนเสียงระฆังที่สอนลูก
 • ๓. ค่านํ้าเลือด ค่านํ้านม
 • ตอนอยู่ในท้องลูกกินเลือดของแม่
 • บางคนเถียงบอกไม่ได้กินนมแม่
 • ๔. วันเกิด
 • วันเกิดของเราอาจเป็นวันตายของแม่
 • วันเกิดอย่าให้แม่ทำอาหารเลี้ยงเพื่อน
 • วันเกิดเราควรทำอย่างไร
 • คนหมดอายุต่ออายุได้
 • ๕. พฤติกรรม การปฏิบัติตน และผลที่ได้รับ
 • ลูกวางแผนคิดฆ่าพ่อแม่เพื่อหวังมรดก
 • ลูกจะนึกถึงบุญคุณพ่อแม่นั้นหายาก
 • บริจาคทานชั้นสูง
 • (พ่อแม่ปู่ย่าตายายตาย อย่ากู้เงินมาทำบุญ)
 • คิดไม่ดีกับพ่อแม่ ท่านจะแย่ลง
 • คิดว่าพ่อแม่ไม่ดี จะทำมาหากินไม่ขึ้น เจ๊ง.....
 • ด่าพ่อจะกลายเป็นคนวิกลจริต ต้องถอนคำพูด
 • และขอขมาลาโทษ
 • ไล่พ่อออกจากบ้าน กิจการเจ๊ง
 • ไม่เลี้ยงพ่อแม่ พอแก่ตัว ลูกก็ไม่เลี้ยง
 • วิธีใช้หนี้พ่อแม่
 • อโหสิกรรมก่อนจึงค่อยมาเจริญกรรมฐาน
 • ปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพ่อแม่
 • คนเจริญกรรมฐานจะระลึกถึงคุณบุพการีได้
 • แผ่ส่วนกุศลให้พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้
 • ทำกรรมฐานให้แม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง
 • กรรมฐานอุทิศส่วนกุศลช่วยแม่ผูกคอตายขึ้นมาจากนรกได้
 • แม่ไม่ได้เตรียมตัวพึ่งตนเอง
 
 • คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไร
 • พ่อเมาเหล้า เมากัญชา เล่นการพนัน แม่เล่นหวย
 • หลวงพ่อสอนอย่างไร
 • ๖. กตัญญู และอกตัญญู
 • ถ้าเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แล้วช่วยทางบ้าน
 • ถือว่ากตัญญูหรือยัง
 • อกตัญญู กตัญญูคืออะไร การบูชาคุณพ่อแม่ บูชาอย่างไร
 • แยกครอบครัวไปแล้วไม่มีเวลามาดูพ่อแม่ยามเจ็บป่วย
 • อกตัญญูหรือไม่
 • ลูกทรพีอกตัญญู เข้าวัดทนไม่ได้
 • ๗. ข้อห้าม
 • พ่อแม่ตั้งชื่อให้อย่าเปลี่ยน
 • ปู่ย่าตายาย พ่อแม่สั่งสอนตักเตือน ต้องรับฟัง ต้องยอมรับ
 • ลูกหลานอย่าไปลักเงินพ่อแม่ ตายาย
 • หนูอย่าเถียงพ่อแม่ อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ จะเป็นบาป
 • เรียนหนังสือไม่เก่ง
 • มรดกของดีที่พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ให้มาอย่าทำลาย
 • ๘. ประเพณี
 • สงกรานต์ปีใหม่ไทยไปหาพ่อแม่
 • วันสงกรานต์ไปรายงานกิจการให้พ่อแม่ทราบ
 • ๙. ความสุข
 • ความสุขของพ่อแม่และความสุขของลูก
 • ๑๐. การบวช
 • บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ
 • ลูกบวชพ่อแม่ตื้นตันใจ
 • ลูกบวชดึงพ่อแม่เข้าวัด
 • ผู้หญิงบวชแทนคุณพ่อแม่ได้ด้วยกรรมฐาน
 • บทสวดมนต์
 • วิธีสวด
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • อธิษฐานอโหสิกรรม