ราคา 0 - 100

เนกขัมมะ บวชแทนค่าน้ำนมแม่

รหัส :
878
ขนาด :
14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
4 สี
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
35.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
38.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
37.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
36.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
36.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
36.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
35.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
35.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
35.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
33.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
31.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
30.00

เนกขัมมะ บวชแทนค่าน้ำนมแม่

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • พุทธวจนะ
 • ๑. ความรู้ทั่วไป
 • • เคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จ
 • • ละปลิโพธ
 • • สร้างความดี ต้องลงทุนความลำบาก
 • • ระบบลมหายใจ เป็นระบบอารมณ์ของชีวิต
 • • ตัวธรรมะ คือ ตัวรู้
 • • ญาติในพระศาสนา
 • • ความเข้าใจพระพุทธศาสนา
 • ๒. วัดอัมพวัน คำแนะนำ ข้อห้าม
 • • แจกของจริง
 • • ไม่สงวนลิขสิทธิ์ “ของดี” ใครอยากได้มาเอาไป...
 • • กติกาของวัด
 • • ทำไมต้องตั้งกติกาเข้ากรรมฐานไว้ ๗ วัน
 • • สร้างความดี อย่าต่อรอง
 • • เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว...มาบวชกัน
 • • วัดอัมพวัน ไม่มีเรี่ยไร
 • • เครื่องกั้นความดี
 • • หนี้สงฆ์
 • • วัดอัมพวันดีทางไหน หากันตามใจชอบ
 • • ตถาคต เป็นเพียงผู้ชี้บอกทาง
 • • อภิชาตบุตร
 • • เงาบุญ เงาบาป
 • ๓. ทาน การเสียสละ
 • • วันพระ เป็นวันฟังเทศน์
 • • เสียสละ เพื่อสร้างความดี
 • • ทานน้ำใจ
 • • ทานอันสำคัญที่ทำได้ยาก
 • • สร้างความดี เดี๋ยวนี้
 • • วันนี้เป็นวันโชคดีของท่าน พรุ่งนี้ไม่แน่
 • • คนที่ฆ่าตัวตาย ทำบุญให้ไม่ถึง...
 • ๔. เนกขัมมปฏิบัติ ความรู้ทั่วไป
 • • บวชเนกขัมมะ แทนคุณน้ำนมแม่ได้
 • • เนกขัมมปฏิบัติ มาหาความสงบของชีวิต
 • • ใคร? มีบุญ...มาเอง
 • • เราเป็นนักบวช
 • • บวชเนกขัมมะ เพื่อให้นิสัยดีขึ้น
 • • บวชจิต บวชใจ
 • • สมณะ
 • • บวชสร้างบุญ ไม่ใช่บวชเอาบุญ
 • • โยคี ฤๅษี ชีไพร
 • • ค้นหาพระในใจ
 • • พระจริง พระปลอม
 • • ลูกตถาคต
 • ๕. สัจจะ เพียร อดทน ฝืนใจ
 • • ถวายชีวิตต่อพระศาสนา
 • • สัจจะต่อพระศรีรัตนตรัย
 • • สมาทาน... คือ การรับสัจจะไปปฏิบัติ
 • • อธิษฐานจิตด้วยสัจจะ
 • • ความอดทนคือสัจจะ
 • • ขันติธรรม
 • • ตั้งใจแล้ว พูดแล้ว ต้องทำให้เสร็จ
 • • ฝืนใจ จึงจะสำเร็จ
 
 • • นิ่งได้ ทนได้ รอได้ ช้าได้ ได้ดี
 • ๖. กฎแห่งกรรม การแก้กรรม
 • • กรรมปัจจุบัน กรรมครั้งอดีต กรรมที่จะเกิดในอนาคต
 • • คนสร้างกรรม เมื่อสำนึกได้ต้องยอมรับใช้กรรม
 • • กรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตได้
 • • สร้างความดีน้อย สร้างความไม่ดีมาก แก้กันไม่ได้
 • • การแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการเจริญกรรมฐาน
 • ๗. กรรมฐาน ความรู้ทั่วไป
 • • กรรมฐานที่สอนกันที่วัดอัมพวัน ได้มาจากหลวงพ่อในป่า
 • • คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได้
 • • กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทำความเพียรให้มาก
 • • ปฏิบัติกรรมฐานต่อเนื่อง ๗ วัน ๗ คืน ได้รับผลแน่
 • • โยมมาเจริญกรรมฐาน ๗ วัน ประเมินผลตัวเองได้
 • • อย่าหมิ่นประมาทต่อกรรมฐาน
 • • ทำจริงได้ของจริง ทำปลอมได้ของปลอม
 • • การเจริญพระกรรมฐานเป็นการต่อชะตากรรม
 • • การเจริญกรรมฐาน ทำให้ถึง เข้าให้ถึง
 • ๘. กรรมฐาน คำแนะนำ ข้อควรรู้
 • • มานั่งกรรมฐานเพื่อให้เห็นตัวเอง สอนตัวเอง
 • • มาปฏิบัติกรรมฐาน อย่าหวังผลเลอเลิศ
 • • ปฏิบัติให้เหมือนกัน
 • • เราเป็นคนจริงไหม
 • • การเจริญกรรมฐานเป็นการเพิ่มพลังจิต
 • • คนชอบหลับคือคนขาดสติ
 • • ปฏิบัติให้ถึง จะซึ้งใจ
 • • ขอให้ได้ของจริงติดตัวไป อย่าเอาของปลอม
 • • บุญ ๑๐ ประการที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน
 • ๙. ขออโหสิกรรม ความรู้ทั่วไป
 • • คนเกลียดกัน ทะเลาะวิวาทกัน คือคนไม่รู้ความจริง
 • • ขออโหสิกรรมก่อน ค่อยมาเจริญกรรมฐาน
 • • พระอภัยมณี
 • • พระสังข์ทอง
 • • บุญต่อบุญ บาปต่อบาป
 • ๑๐. ญาณ ความรู้ทั่วไป
 • • ลำดับญาณ
 • • กรรมฐานที่สอนกันอยู่ ไม่ใช่...ญาณ
 • • โสดา โสดี
 • • ช้าเพื่อไว เสียเพื่อได้
 • • แยกรูปแยกนามได้ เหลือกินเหลือใช้ ญาณอื่น ๆ ตามมาเอง
 • • คุณสมบัติมนุษย์ครบ...จะ “ดันให้สูงขึ้นไปเอง”
 • • ญาณขึ้น
 • • ญาณโตงเตง
 • • พระอรหันต์ พระอรเห
 • ๑๑. บทสวดมนต์
 • ๑๒. บทแผ่เมตตา
 • ๑๓. บทอุทิศส่วนกุศล
 • ๑๔. วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น