ราคา 0 - 100

เกิดมาต้องเรียนหนังสือ

รหัส :
844
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
สีดำ
จำนวนหน้า :
80 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00

เกิดมาต้องเรียนหนังสือ

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • ๑. ความรู้ทั่วไป
 • คนเราต้องมีดีหลายด้าน
 • ปัญญาในตัว
 • ลูกอย่างไรพ่อแม่รักใคร่
 • วิชาที่อ่านหนังสือไม่มีตัว
 • โลกิยปัญญาและโลกุตตรปัญญา
 • สถาบันโรงเรียน
 • วิชาทางโลกกับทางธรรมเป็นอย่างไร
 • มหานิยมอยู่ที่ไหน
 • เสน่ห์ของคนอยู่ที่ไหน
 • พระพุทธเจ้าทรงเน้นสอนวิชาการ (ทางโลก)
 • และวิชาแก้ไขปัญหาชีวิต (ทางธรรม)
 • พุทโธโลยีหมายความว่าอย่างไร
 • ความรู้ที่ว่าด้วยความตื่นแห่งตน
 • คนเรียนสูง โลกเจริญก้าวหน้า แต่จิตใจคนตามโลกไม่ทัน
 • ๒. การเรียน และ การสอบ
 • สอบคิดไม่ออกทำอย่างไร
 • สอบตก สอบได้ ควรเชื่อใคร
 • ใช้หนี้ตัวเองด้วยการเรียนหนังสือ
 • ย้อนอดีตเรียนหนังสือในศาลาวัด
 • สอบตกเมื่อไรคิดถึงครูเมื่อนั้น
 • ถ้าเราจบปริญญาตรี-โทในชาตินี้ ตายไปชาติหน้า
 • ต้องได้ปริญญาเอกแน่ ๒๗
 • พระพุทธเจ้าสอนคันถธุระ ต้องเรียนหนังสือ
 • เรียนให้รู้ ดูให้จำ เกิดมาไม่รู้ เกิดมาทำไม
 • รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
 • เจ้าชายสิทธัตถะทรงสำเร็จการศึกษา ๑๘ สาขา
 • วัยเรียน วัยรู้
 • บนขอให้สอบได้ที่ ๑
 • การศึกษาช่วยคนได้อย่างไร
 • ๓. ข้อควรรู้ ข้อแนะนำ และ ข้อควรปฏิบัติ
 • อยากปัญญาดีทำอย่างไร
 • เรื่องจำเป็นนี้มีอานิสงส์สูง
 
 • กฎแห่งกรรมจากการเสพยา ดื่มสุราติดตัวมา ๖๐ % เรียนไม่ไหว
 • เกิดมาแล้วต้องเรียนหนังสือ
 • ให้อดทนต่อการเรียน
 • มีความรู้ต้องคู่กับความดี
 • ตั้งใจเรียน ขยัน แต่ก็สอบตกเพราะอะไร
 • ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
 • การฝึกบริหารจิตนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมาก
 • ภาวนาให้เกิดปัญญา
 • ความรู้และความคิด
 • วันไหนไม่หาความรู้ใส่ตน วันนั้นขาดทุน
 • ๔. ข้อห้าม
 • นักเรียนนักศึกษาเป็นโรคประสาทห้ามนั่งสมาธิ
 • ผู้ใหญ่เขาให้อะไรอย่าหยิ่งยะโสโอหัง ให้เอาไว้ก่อน
 • หากเสียใจ โกรธ อย่าปล่อยให้ค้างคืน
 • อย่าคบคนพาล
 • เอาที่เขาสอนที่เขา อย่าเอาที่เราไปสอนเขา
 • ๕. ครู
 • กตัญญู อย่าลืมคุณครูบาอาจารย์
 • วันครู สักการะครูอย่างไร
 • ธรรมของครู
 • งานสำคัญของครูคือการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก
 • บทสวดมนต์
 • วิธีสวด
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง