ราคา 0 - 100

อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ

รหัส :
128
ขนาด :
10.4x14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า :
88 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.00

อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • อนุโมทนา
 • อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
 • เมื่ออาตมาได้พบสมเด็จพระนพรัตน์ วัดป่าแก้ว
 • แนวทางการสวดมนต์และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย, นมัสการพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย, ไตยสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
 • ผู้ว่าฯ พาหุง
 • จ่าสอบเป็นนายร้อย
 • วิธีปฏิบัติปัสสนากรรมฐาน
 • ชีวิตนี้มีค่า
 • อานิสงส์หรือผลที่จะได้รับจากการเจริญวิปัสสนา
 • การเจริญกรรมฐานทำให้ชีวิตรุ่งเรือง