ราคา 0 - 100

อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ

รหัส :
128
ขนาด :
10.4x14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า :
88 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.00

อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ

เนื้อหาประกอบด้วย

 

  • อนุโมทนา
  • อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
  • เมื่ออาตมาได้พบสมเด็จพระนพรัตน์ วัดป่าแก้ว
  • แนวทางการสวดมนต์และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  • บูชาพระรัตนตรัย
  • บทกราบพระรัตนตรัย, นมัสการพระรัตนตรัย
  • ขอขมาพระรัตนตรัย, ไตยสรณคมน์
  • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
  • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
  • ชัยปริตร (มหากาฯ)
  • อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑
  • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
  • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  • บทแผ่ส่วนกุศล
  • กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
  • พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
  • ผู้ว่าฯ พาหุง
  • จ่าสอบเป็นนายร้อย
  • วิธีปฏิบัติปัสสนากรรมฐาน
  • ชีวิตนี้มีค่า
  • อานิสงส์หรือผลที่จะได้รับจากการเจริญวิปัสสนา
  • การเจริญกรรมฐานทำให้ชีวิตรุ่งเรือง