ราคา 0 - 100

อานิสงส์ของการสร้างบุญบารมี

รหัส :
1046
ขนาด :
14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
สีดำ
จำนวนหน้า :
80 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.00

อานิสงส์ของการสร้างบุญบารมี

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • ทาน
 • องค์ประกอบข้อที่ ๑. “วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์”
 • องค์ประกอบข้อที่ ๒. “เจตนาในการสร้างทานต้องบริสุทธิ์”
 • องค์ประกอบข้อที่ ๓. “เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์”
 • ศีล
 • ภาวนา
 • สมถภาวนา (การทำสมาธิ)
 • สมาธินั้นมีหลายขั้นตอน 27
 • วิปัสสนาภาวนา (การเจริญปัญญา)
 • กรรม
 • บทสวดมนต์ไหว้พระ (แปล)
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 
 • ไตรสรณคมน์
 • สมาทานศีล ๕
 • ถวายพรพระ
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • พระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวร
 • คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • คาถาบูชาพระปิยมหาราช
 • พระคาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ