ราคา 0 - 100

สุขตลอดปี

รหัส :
1139
ขนาด :
10.5 x 19.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
ชมพู - ดำ
จำนวนหน้า :
56 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.50
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.50

สุขตลอดปี

เนื้อหาประกอบด้วย
 • โอวาทธรรมของพระอริยสงฆ์ รวมคำสอนพระเกจิชื่อดัง อาทิ
  • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  • หลวงปู่เสาร์ กนฺตสิโล
  • หลวงปู่มั่น ภูริทัตตฺโต
  • หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  • หลวงปู่เทศก์ เทสฺรํสี
  • หลวงปู่ขาว อนาลโย
  • หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
  • ฯลฯ