ราคา 0 - 100

สวดมนต์ไปทำไม

รหัส :
850
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
112 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
27.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
26.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
25.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
25.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
25.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
22.50
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
21.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
21.00

สวดมนต์ไปทำไม

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • สวดมนต์ไปทำไม
 • ตอนที่ ๑
 • • บทสวดมนต์แนะนำ
 • • ๙ บทสวดมนต์ที่นำมาประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตจริง
 • • ไม่เน้นบทที่เกี่ยวกับการวิงวอนหรือขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • • แผ่เมตตาแบบครอบจักรวาล
 • ตอนที่ ๒
 • • บทสวดมนต์..เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ในตอนเช้า
 • • บทสวดมนต์..เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ในตอนเย็น
 • • บทสวดมนต์..เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีเวลามาก
 • • บทสวดชุมนุมเทวดา
 
 • • กล่าวน้อมอัญเชิญเทวดา
 • • บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ
 • • อานิสงส์ของการสวดมนต์..จากอมตะธรรม สมเด็จโต พรหมรังสี
 • • อานิสงส์ของการสวดมนต์..ตามตรรกะทางวิทยาศาสตร์
 • • อานิสงส์ของการสวดมนต์..ตามตรรกะทางธรรมะ
 • ตอนที่ ๓
 • • ชีวิตมนุษย์ล้วนสัมพันธ์กันจากกฎแห่งกรรม
 • • ก่อนเริ่มต้นสวดมนต์
 • • บทสวดมนต์ยอดนิยม
 • ตอนที่ ๔
 • • แปลบทสวดมนต์
 • • อานิสงส์แห่งการพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน