ราคา 0 - 100

สร้างบุญ

รหัส :
9008
ขนาด :
10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
4 สีทั้งเล่ม
จำนวนหน้า :
64 หน้า
ความหนากระดาษ :
80 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
-
200 เล่ม ขึ้นไป :
-
300 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.50

สร้างบุญ

เนื้อหาประกอบด้วย
 • 10 วิธีทำบุญ หนุนให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
 • อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์
 • วิธีสวดมนต์
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • คำอาราธนาศีล 5
 • ไตรสรณคมน์
 • คำสมาทานศีล 5
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
 • อิติปิ โส เท่าอายุ บวก 1
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • พระคาถาชินบัญชร
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • พิธีไหวพระและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คำกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม