ราคา 0 - 100

ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก

รหัส :
626
ขนาด :
14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
หมึกดำ
จำนวนหน้า :
120 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
26.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
25.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00

ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • ครอบครัวไม่สุข เป็นเพราะเหตุใด
 • ชีวิตมาเด่นกลับไปด้อย
 • ถ้าใครต้องการให้ตัวเองดี ต้องมีกิจกรรม ๔ ประการ
 • วันเกิดของเรา คือ วันตายของใคร
 • วันเกิดของเราอย่าลืมพ่อแม่
 • นึกถึงผู้มีพระคุณ
 • คุณมารดา บิดา
 • ใช้ค่าน้ำนมแม่
 • ลูกทำกรรมฐานให้แม่
 • ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก
 • พ่อแม่ที่ดี ต้องทำดีให้ลูกเห็น
 • ปลุกลูกให้ตื่น เสกลูกให้เป็นงาน
 • หนามแหลมใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึง
 • ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
 • มีลูกต้องเสี้ยมสอน
 • ให้ลูกดีตั้งแต่หัวเท่ากำปั้น
 • สร้างความดีไว้ให้กับลูก
 • อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
 • พ่อแม่ทำกรรมฐานให้กับลูก
 • ทำกรรมฐานแก้กรรมให้ลูก
 • นั่งกรรมฐานให้พ่อแม่เป็นใหญ่เป็นโต
 • พ่อแม่จะสร้างบ้านเมืองให้ยิ่งสุข ลูกจะต้องสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่
 • กตัญญูนะลูก
 • พ่อแม่ไม่เคยดูแลลูก
 • พ่อแม่เป็นที่พึ่งให้ลูกไม่ได้เพราะ อะไร
 • เลี้ยงลูกเอาบุญ
 
 • กำลังใจของบรรพบุรุษ ผู้สูงอายุ
 • อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
 • ภรรยาแผ่ส่วนกุศลให้สามี
 • ปัจฉิมโอวาทในพิธีปิดการอบรมสามเณร ภาคฤดูร้อนปี ๒๕๓๒
 • วีโก้ บรูน อุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่
 • ทรพีทรพา
 • ขออโหสิกรรม
 • ขอขมาแก่พ่อแม่
 • สวดมนต์แผ่เมตตาให้ลูก
 • ให้พรลูก
 • นึกถึงตัวเอง สงสารตัวเอง
 • ภาคผนวก
 • ต้องการให้จิตอยู่ที่ ต้องการให้มีการกำหนดจิต วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
 • อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม
 • ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน
 • บทสวดมนต์
 • กราบพระรัตนตรัย
 • นมัสการ นะโม
 • ไตรสรณคมน์ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง
 • พระพุทธคุณ อิติปิ โส
 • พระธรรมคุณ
 • พระสังฆคุณ
 • พุทธชัยมงคลคาถา พาหุงฯ
 • มหาการุณิโก
 • พุทธคุณเท่าอายุเกิน 1
 • บทแผ่เมตตา
 • บทอุทิศส่วนกุศล บทกรวดน้ำ
 • วิธีการสวดมนต์
 • ลำดับการสวดมนต์