ราคา 0 - 100

รู้กาย รู้จิต

รหัส :
933
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.50
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.50

รู้กาย รู้จิต

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • บทที่ ๑ ความเป็นมาของโพชฌงค์ องค์แห่งการตรัสรู้
 • บทที่ ๒ หลักธรรมของหลวงปู่ โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • บทที่ ๓ ถึงกายป่วย ใจต้องไม่ป่วย หลักธรรมของท่าน ว. วชิรเมธี
 • บทที่ ๔ เมื่อใจสงบ กายก็สงบเย็น
 • พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
 • บทที่ ๕ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
 • บทที่ ๖ ความสำคัญของจิต ในทัศนะของ
 • พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
 • บทที่ ๗ คำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของจิต
 • บทที่ ๘ นาฬิกาชีวภาพของร่างกาย
 • บทที่ ๙ ดำเนินชีวิตอย่างไร... ให้ห่างไกลโรค
 • บทที่ ๑๐ ดื่มนํ้าอย่างไรให้ถูกวิธี
 • บทที่ ๑๑ กินตามกรุ๊ปเลือด
 • บทที่ ๑๒ ๒๐ อาหารล้างสารพิษ
 • บทที่ ๑๓ การทำสมาธิ ช่วยให้มีสุขภาพดี เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
 • บทที่ ๑๔ การทำสมาธิ และวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 
 • อนุโมทนา
 • วิธีสวด
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • บทสวดมนต์ไหว้พระ
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อนุโมทนา
 • วิธีสวด
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย