ราคา 0 - 100

พุทธโอวาท 3 เดือน ก่อนปรินิพพาน

รหัส :
287
ขนาด :
12.7x18.5 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
สีดำ
จำนวนหน้า :
80 หน้า
ความหนากระดาษ :
70 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
17.50
400 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
16.50
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.50
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.00

พุทธโอวาท 3 เดือน ก่อนปรินิพพาน

เนื้อหาประกอบด้วย
  • พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน