ราคา 0 - 100

พลังบุญ

รหัส :
331
ขนาด :
10.4x14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
น้ำเงิน
จำนวนหน้า :
80 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.50
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.00

พลังบุญ

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • แนวการสอนของพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล
 • การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน
 • การให้ทานแก่บุคคล ย่อมมีผลบุญแตกต่างกัน
 • ผลของการส่งบุญ
 • เรื่องเล่าจากหลวงพ่อฯ
 • วิธีที่จะให้เทพที่เป็นหมอมาทำการรักษาตัวเรา
 • การอบรมลับ ทางกระแสจิต
 • การเปิดโอกาสให้ญาติต่างๆ เข้าสิงสถิตในทรัพย์สมบัติ
 • การอุทิศบุญหรือการโอนบุญในชีวิตประจำวัน
 • การอุทิศให้ผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์
 
 • การเบิกบุญทีเคยทำไว้โอนอกไปดังนี้
 • การเบิกบุญที่เคยทำไว้โอนออกไปให้เจ้ากรรมนายเวร
 • การเบิกบุญที่ทำไว้โอนออกไปให้นายเวรฆ่า
 • การเปิดทางและขับไล่ภูต ผี ปีศาจ ที่มาอยู่ในร่างกายออก
 • การเบิกบุญแก้ไขโรคได้ โดยเจาะจงให้เฉพาะจุด
 • วิธีปฏิบัติการเบิกโอนบุญประจำวัน
 • วิธีอนุโมทนาบุญ
 • ประโยชน์ของการโอนบุญ
 • คำอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิ อีกแบบหนึ่ง
 • คำอุทิศบุญ