ราคา 0 - 100

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

รหัส :
1162
ขนาด :
14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
48 หน้า
ความหนากระดาษ :
70 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.00

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

เนื้อหาประกอบด้วย
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส