ราคา 0 - 100

บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ

รหัส :
877
ขนาด :
14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
4 สี
จำนวนหน้า :
120 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
30.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
33.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
32.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
31.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
31.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
31.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
30.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
30.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
30.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
30.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
29.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
28.00

บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ

เนื้อหาประกอบด้วย
 • พุทธวจนะ
 • ๑. ข้อควรรู้ คำแนะนำ
 • • เป็นเจ้าภาพบวชพระแล้ว พระไม่ได้เป็นพระที่ดี เราจะบาปไหม
 • • ไม่มีศรัทธา อย่าบวช
 • • คนที่บวชไม่ถึง ๑ เดือน วัดอัมพวันไม่รับ
 • • มีเวลาบวชพระ ๗ วัน ไม่ควรบวช ควรปฏิบัติกรรมฐาน
 • • พระที่บวช ๓ เดือน ๑ เดือน ควรเรียนอะไร
 • • บวชลูกหลานที่วัดอัมพวัน ไม่มีกินเหล้า
 • • วันพระ พระต้องอยู่วัด
 • พุทธวจนะ
 • ๒. เปรต วัดอัมพวัน
 • • เสียงร้องประหลาด
 • • เปรตพระในวัดอัมพวัน
 • พุทธวจนะ
 • ๓. ความรู้ทั่วไป
 • • บวชเรียน
 • • ผ้าเหลืองน้อย ห้อยหู
 • • สมณะ
 • • นักบวช
 • • ช่วยคนมีบุญวาสนา...ช่วยง่าย
 • • มรดกธรรม
 • • ความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้
 • • พระสงฆ์ องค์เณรต้องเป็น “นักกรรมฐานทุกองค์”
 • • รักพรหมจรรย์ไหม
 • • กายเป็นพระ
 • • ใจเป็นพระ
 • • บวช ตั้งใจปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จะระลึกถึงคุณบิดามารดาทุกวัน
 • • บวช “นะโม” ได้หรือยัง
 • • บวชเสร็จแล้ว สึก ให้เป็นบัณฑิต (ทิด)
 • พุทธวจนะ
 • ๔. สอนพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ๒๕๓๒
 • • คนขี้เหนียว
 • • สำรวมปาริสุทธิศีล ๔ ประการ เท่านี้ “เหลือกิน”
 • • สำรวมอยู่เสมอ
 • • เชื่ออุปัชฌาย์
 • • ต่อหน้าปฏิบัติอย่างไร ลับหลังอย่างนั้น
 • • บวชทั้งที เอาดีได้
 • • ทำได้ จึงสอน
 • • คนที่มีโสฬส มีเลข ๑๖ อยู่ในตัว...ดีหมดทุกคน
 • • เส้นชีวิตมันคด ทำให้มันตรง
 • • อย่าหยิ่งยโส แมงป่อง จองหอง
 • • อย่าเดี๋ยว
 • พุทธวจนะ
 • ๕. วันชำระหนี้สงฆ์
 • • หนี้สินในตัวเอง
 • • เราเป็นหนี้พระพุทธเจ้า หนี้มารดาบิดา หนี้ผู้มีพระคุณ
 • • สะสมหนี้ให้ตัวเอง
 
 • • วิธีใช้หนี้พ่อแม่ ใช้หนี้ตัวเอง
 • • กงเต๊ก (ใช้หนี้เก่า ฝังไว้ ฝากไว้ ทิ้งเหว)
 • • หนี้สงฆ์
 • • หนี้บุญคุณไม่มีหมด
 • • การใช้หนี้ต้องสร้างความดี
 • • พระสงฆ์เป็นหนี้ญาติโยม
 • • ใช้หนี้ญาติโยม เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์
 • • ยถา...ให้ผี สัพพี...ให้คน
 • • ยะถา สัพพีกลางถนน
 • • กิจวัตรพระ
 • • ปฏิบัติกรรมฐาน เป็นการใช้หนี้สงฆ์
 • • บวชลูก บวชหลาน อย่าแห่ อย่ากินเหล้า
 • • โยมเป็นหนี้สงฆ์
 • • อาตมาจะใช้หนี้โยม “จนชีวิตจะหาไม่”
 • พุทธวจนะ
 • ๖. บรรพชาเป็นสามเณร ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้
 • • บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ
 • • บวชเณร คือมาเจียระไนแก้วให้ใส
 • • เขตพุทธาวาส เขตพุทธสีมา
 • • ลูกบวชจูงพ่อแม่เข้าวัด
 • • ลูกบวชพ่อแม่ ตื้นตันใจ
 • • บวชสามเณร ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
 • พุทธวจนะ
 • ๗. วิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล
 • • อธิษฐานจิต
 • • อโหสิกรรม
 • • เอาตำรามาดูกันก็ไม่ได้ผล แต่ดูตำราเพื่อให้ถูกวรรคตอน
 • • การแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล คนละขั้นตอนกัน
 • • วันหนึ่ง คืนหนึ่ง ได้สะสมความดีอะไรบ้าง
 • • บวชแล้วได้กำไร หรือขาดทุนชีวิต
 • • “เงาะป่า” ถอดเงาะเป็นพระสังข์ทอง
 • • จะบวช จะสึก ดูให้ดี ระวัง!!!
 • • สวดมนต์เพ่งกระแสจิตไปที่พระประติมากรรม
 • • หายใจยาว ๆ ตั้งกัลยาณจิตไว้ที่ “ลิ้นปี่” จะอุทิศยกจากลิ้นปี่สู่ “หน้าผาก”
 • • นะ...อยู่หัว สามตัวอย่าละ นะ...อยู่ที่ไหน ตามเอามา แล้วก็อุทิศทันที
 • • บุญที่อุทิศได้
 • • มีฟ้าเหนือฟ้า อะไรจะเหนือกฎแห่งกรรม
 • • ทำอะไรมีประโยชน์ต่อกัน อย่าหวงกัน
 • • หายใจยาว ๆ สำรวมเวลาสวดมนต์ “ได้บุญแล้ว”
 • ๘. บทสวดมนต์
 • ๙. บทแผ่เมตตา
 • ๑๐. บทอุทิศส่วนกุศล
 • ๑๑. วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น