ราคา 0 - 100

ชีวิตนี้มีค่า

รหัส :
46
ขนาด :
10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า :
128 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00

ชีวิตนี้มีค่า

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • พุทธโลยี
 • ชีวิตนี้มิค่า
 • คุณค่าของชีวิต
 • วิธีสวด
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • ไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • ชัยมงคลคาถา
 • อิติปิ โส เท่าอายุ
 • คำบูชาพระรัตนตรัย แปล
 • บทกราบพระรัตนตรัย แปล
 • นมัสการพระรัตนตรัยแปล
 • ไตรสรณคมน์ แปล
 • พระพุทธคุณ แปล
 • พระธรรมคุณ แปล
 • พระสังฆคุณ แปล
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุง) แปล
 • มหาการุณิโก
 • ชุมนุมเทวดา
 • ชุมนุมเทวดา แปล
 • ธํัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
 • วิธีสวด พระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถาชินบัญชร แปล
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • คำกรวดนํ้าย่อ
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 • กะระณียะเมตตะสุตัง
 • วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ