ราคา 0 - 100

ชีวิตนี้มีค่า-คุณค่าของชีวิต

รหัส :
12
ขนาด :
10.4x14.3 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า :
88 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
8.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
7.00

ชีวิตนี้มีค่า-คุณค่าของชีวิต

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • พุทโธโลยี
 • วิธีสวด
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • นมัสการ
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • ไตรสรณคมณ์
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 
 • ชัยมงคลคาถา
 • อิติปิ โส เท่าอายุ
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • แผ่เมสตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • กะระณียะเมตตะสุตตัง