ราคา 0 - 100

คู่มือดับทุกข์

รหัส :
302
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า :
56 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
12.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
11.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
10.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
9.00

คู่มือดับทุกข์

เนื้อหาประกอบด้วย
• คู่มือดับทุกข์
• อนุโมทนา
• บูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า, ขอขมาพระรัตนตรัย
• อาราธนาศีล ๕, ไตรสรณคมน์, ศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ), ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• พระคาถาชินบัญชร
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• คำแปลบูชาพระรัตนตรัย, คำแปลกราบพระรัตนตรัย
• คำแปลนมัสการพระพุทธเจ้า, คำแปลขอขมาพระรัตนตรัย
• คำแปลอาราธนาศีล ๕, คำแปลไตรสรณคมน์
• คำแปลศีล ๕, คำแปลถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• คำแปลชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• คำแปลชัยปริตร (มหากาฯ)
• คำแปลคาถาชินบัญชร
• บทสรรเสริญพระคุณ
• มหากรุณาธารณีสูตร