ราคา 0 - 100

ของดีที่คนมองข้าม

รหัส :
701
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
112 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.50
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.50
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00

ของดีที่คนมองข้าม

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • ชีวิต ๔๙ วันหลังความตาย
 • ของดีจากพระไตรปิฎก “เรื่องทาน”
 • ประเภทของทาน
 • เจตนาทาน (จุดมุ่งหมายของการให้ทาน)
 • วัตถุทาน คือวัตถุที่ควรให้
 • อานุภาพของการให้วัตถุที่ถูกต้อง
 • เหตุผลของการสร้างเหตุและผลที่ได้รับ
 • ทานที่ให้แล้วไม่ได้บุญ
 • การให้ทานที่เลื่อนชั้นทางจิต
 • ทานบางอย่างมีผลมาก แต่มีอานิสงส์น้อย
 • ตั้งเป้าหมายทำบุญให้ถูกต้อง
 • ทานของสัตบุรุษและอานิสงส์การให้ที่ฉลาด
 • ผู้ฉลาดในทานเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก ๒ ตัว
 • การขวางทางบุญผู้อื่นชื่อว่าทำอันตราย
 • ธรรมนิทานเรื่อง เศรษฐีเท้าแมว
 • อานิสงส์ของการให้ทาน
 • วิธีการให้ทานที่ได้อานิสงส์มาก
 • อานิสงส์การให้ทานขึ้นอยู่กับผู้รับ
 • กล่าวโดยสรุปและเหตุผล
 • ทานและการส่งผล
 • บุญเกิดไม่ยากถ้าเข้าใจ
 • คำกรวดน้ำแบบย่อ
 • พระรัตนตรัยที่พึ่งอันสูงสุดของชาวพุทธ
 • พระรัตนตรัย
 • คุณของพระรัตนตรัย
 • พึ่งพระรัตนตรัยให้ถูกแบบ
 • การพึ่งพระที่ผิดทาง
 • แก้บนผิดหลักผลักสู่นรก
 
 • ธรรมนิทานเรื่อง พญานกคุ่ม
 • การกราบไหว้พระรัตนตรัย
 • การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
 • วิธีกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
 • กราบพระทำไมต้องกราบ ๓ ครั้ง
 • เหตุผลที่ต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
 • วิธีสวด
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • คำขอขมาพระรัตนตรัย
 • ไตรสรณคมน์
 • ศีล ๕
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 • มหาการุณิโก
 • อิติปิ โส เท่าอายุ
 • ประวัติแห่งเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
 • อานิสงส์การสวดพระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถาชินบัญชร
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • คำอธิษฐานอโหสิกรรม
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • แผ่ส่วนกุศล
 • คำขอขมาและอธิษฐานจิต
 • กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์