ราคา 0 - 100

กุศลกรรม

รหัส :
9011
ขนาด :
10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ :
ปกกระดาษพรีเมี่ยม + เนื้อในปอน
หมึกพิมพ์ :
4 สี
จำนวนหน้า :
64 หน้า
ความหนากระดาษ :
80 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
27.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
27.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.50
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.50

กุศลกรรม

เนื้อหาประกอบด้วย
 • ทำความรู้จักกรรม
 • กรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • กรรมดีและกรรมชั่ว
 • คุณสมบัติพื้นฐานของกรรม
 • ระยะเวลาในการให้ผลของกรรม
 • การลดกรรม
 • แนวทางอันประเสริฐ 8 ประการที่นำไปสู่การสิ้นกรรม
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • พระคาถาชินบัญชร
 • บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • พระคาถามหาจักรพรรดิ
 • บทอัญเชิญพระเข้าตัว
 • บทกรวดน้ำอิมินา
 • คาถาสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม