ราคา 0 - 100

กายกำหนดกรรม ธรรมกำหนดใจ

รหัส :
1131
ขนาด :
14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
น้ำเงิน
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
26.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
25.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
24.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
23.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
22.50
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
22.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
19.00

กายกำหนดกรรม ธรรมกำหนดใจ

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • กายกำหนดกรรม
 • กรรมคืออะไร
 • กรรมเกี่ยวข้องกับคนเราอย่างไร
 • กรรมนั้นดีหรือไม่ดี
 • กรรมก่อให้เกิดหลักสมภาพ (สมจริยา)
 • การให้ผลของกรรม
 • รู้ได้อย่างไรว่าหมดกรรมแล้ว
 • ทำทาน รักษาศีล เพื่อให้ใจออกจากกรรม
 • สร้างบุญ ลดกรรม
 • คำอธิษฐานขอแก้กรรม
 • ธรรมกำหนดใจ
 • ธรรมกำหนดใจ คือการมี ศีลอันประเสริฐ
 • กำหนดใจให้ชนะความโกรธ
 • กำหนดใจให้พ้นภัยกิเลส
 • กำหนดใจให้พอเพียง
 • กำหนดใจให้ไกลทุกข์
 • บทสวดมนต์ไหว้พระ
 • การสวดมนต์
 • คำไหว้พระ
 • คำไหว้เทพ
 • ชุมนุมเทวดา
 • คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
 • วิธีสวด
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 
 • ไตรสรณคมน์
 • สมาทานศีล ๕
 • ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • อธิษฐานอโหสิกรรม
 • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • แผ่ส่วนกุศล
 • กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนาย
 • พระคาถาชินบัญชร
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ
 • คาถาโพธิบาท (ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)
 • คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
 • คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
 • คาถายันทุน
 • อัญเชิญเทวดากลับ
 • คาถาบูชาพระพรหม
 • พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ
 • คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
 • คาถาบูชาพระพุทธชินราช
 • คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
 • พระคาถาหลวงพ่อโสธร