ราคา 0 - 100

20 หลักธรรม หนุนนำชีวิต

รหัส :
9005
ขนาด :
12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ :
ปอนด์
หมึกพิมพ์ :
4 สีทั้งเล่ม
จำนวนหน้า :
48 หน้า
ความหนากระดาษ :
80 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
-
200 เล่ม ขึ้นไป :
-
300 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.50
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
13.50

20 หลักธรรม หนุนนำชีวิต

เนื้อหาประกอบด้วย
 
หมายเหตุ:
  - หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ กรณีใส่ชื่อ สั่งขั้นต่ำ 300 เล่มขึ้นไป
    ถ้าไม่ใส่ชื่อ จำนวนกี่เล่มก็ได้ครับ 
  - แบบไม่พิมพ์ชื่อ ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน / แบบพิมพ์ชื่อใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับ
 • 20 หลักธรรม หนุนนำชีวิต
 • พรหมวิหาร 4
 • อิทธิบาท 4
 • อริยสัจ 4
 • ฆราวาสธรรม 4
 • สังคหวัตถุ 4
 • คำถวายหนังสือสวดมนต์
 • วิธีสวดมนต์
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • กราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระพุทธเจ้า
 • ไตรสรณคมน์
 • อาราธนาศีล 5
 • สมาทานศีล 5
 
 • บทถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย 1 จบ
 • พระคาถาชินบัญชร
 • แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 • แผ่ส่วนกุศล
 • กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • วิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบง่ายๆ
 • กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
 • คาถาขอบารมีเจ้าแม่กวนอิม
 • คาถาเสริมทรัพย์
 • คาถาเงินล้าน